Algemene voorwaarden

Als advocaat aan de Balie van Antwerpen onderworpen aan de Reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Balie te Antwerpen.

De advocaat is verplicht het identiteitsbewijs op te vragen en te bewaren.

De advocaat is gebonden aan het beroepsgeheim, doch eveneens verplicht om mee te werken aan de witwaspreventie.

Tarieven en betalingsvoorwaarden zoals hieronder weergegeven.

De advocaat is verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij EUROPE NV via VANBREDA RISK & BENEFITS, Koning Albert II laan 9 te 1210 BRUSSEL. De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag van de door hem onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van de dekking.

Klachten kunnen worden geformuleerd op het kantoor adres. Er zal steeds worden getracht tot een minnelijke oplossing te komen.

Het Belgisch recht van toepassing op geschillen. Behoudens met de cliënt overeengekomen afwijking zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

 

Tarieven

Eerste consultatie: 50 euro excl. BTW

 

Bij de verdere behandeling van uw dossier worden de gehanteerde tarieven  steeds bepaald in overleg met de cliënt.

 

Hierbij wordt meestal gewerkt met:

-een uurtarief tussen  100 en 150 euro excl. BTW en kosten, afhankelijk van de aard van de zaak, de hoogdringendheid, het bekomen resultaat en de moeilijkheidsgraad van het dossier.

-een forfaitair bedrag afhankelijk van de te verrichten prestaties excl. BTW, kosten inbegrepen.

Vb. buitengerechtelijke verzoeningspoging: consultatie, opzoekingswerk, schriftelijk advies / briefwisseling: 150 euro excl. BTW.

Vb. voeren eenvoudige procedure: consultatie, opzoekingswerk, inzage dossier, pleidooi: vanaf min. 450 euro excl. BTW.

Vb. procedure- bijkomend verzoekschrift / conclusie : 300 euro excl. BTW; bijkomende zitting: 150 euro excl. BTW.

 

Kosten:

-Briefwisseling : 12,5 euro per brief

-Aangetekende zending: 15 euro per brief

-Verplaatsingskosten: 0,40 euro per km

-Kopiëren: 0,10 euro per kopie

 

De advocaat is verplicht om het BTW tarief van 21% aan te rekenen bijkomend aan zijn prestaties en kosten.

Er worden op regelmatige tijdstippen provisies gevraagd. Deze provisies zijn te betalen binnen een termijn van 1 maand.

Indien geen betaling wordt uitgevoerd binnen deze termijn wordt het dossier onmiddellijk stopgezet zonder kennisgeving en wordt er automatisch een forfaitaire schadevergoeding van 10% aangerekend.

 

Pro Deo

Indien u weinig bestaansmiddelen heeft en voldoet aan de voorwaarden, worden mijn diensten pro deo verleend.

Samen met mij of het bureau van juridische bijstand kan u nagaan of u voldoet aan de voorwaarden. De inkomensgrenzen worden bekeken op het gehele gezinsinkomen!
Aan het bureau kan eveneens een advocaat van uw keuze worden doorgegeven.

U vindt deze voorwaarden tevens hier:
https://www.advocaat.be/Een-advocaat-raadplegen/Wat-kost-een-advocaat/Pro-Deo

 

De advocaat dient steeds vooraf een definitieve aanstelling te bekomen van het  bureau. Dit bureau geeft bij gedeeltelijke bijstand opdracht tot het betalen van bijkomende kosten en erelonen :  +/- 0-175 euro.

Indien er nog geen aanstelling voorhanden is brengt u best reeds de nodige documenten mee, nl. bewijsstukken van uw inkomen van uzelf en uw gezinsleden, attest van gezinssamenstelling, laatste aanslagbiljet belastingen, ..

 

Vervangingstarief confraters

-min. 60 euro excl. BTW