Verkeer / Straf- en strafprocesrecht

U wordt geconfronteerd met een verhoor, aanhouding of dagvaarding.

Daar dit zeer ingrijpende gevolgen voor u kan hebben doet u er goed aan in deze gevallen steeds een advocaat te raadplegen. In verkeerszaken kan uw vaak beroep doen op een rechtsbijstandsverzekering zodat uw advocatenkosten gedekt zijn. U kan daarbij steeds de keuze van een eigen advocaat laten gelden.

Een advocaat kan voor u het verschil maken daar garantie wordt geboden aan enerzijds het voeren van een correcte procedure en anderzijds het bekomen van de voor u meest gunstige uitspraak.

Sinds de nieuwe Potpourri-wet is bijstand van een advocaat mogelijk bij elk verhoor als verdachte bij de politie en/of de onderzoeksrechter. Wanneer u  wordt uitgenodigd tot een verhoor in de categorieën II of III zal u echter zelf een advocaat moeten contacteren. Bevindt u zich in categorie IV zal er steeds voor u een advocaat worden voorzien. Er bestaat echter ook hier geen bezwaar dat u in dit laatste geval de keuze van een eigen advocaat laat gelden.

Wanneer u van uw vrijheid werd beroofd zal u gedurende deze tijd steeds recht hebben op gratis pro deo bijstand.

Indien uw schade heeft geleden ten gevolge van een misdrijf en u wilt hiervoor een vergoeding bekomen, kan er bijstand worden verleend zodat u zich burgerlijke partij kan stellen (itt. louter benadeelde)

 

Personen- en familierecht

Trouwen doe je samen, scheiden doe je alleen ..

Een spijtige realiteit in onze samenleving betreft het stuklopen van relaties waarbij de nodige maatregelen moeten worden getroffen.

Een advocaat kan daarbij voorzien in een vlotte, eerlijke en zakelijke communicatie zodat afstand kan worden gedaan van deze vaak emotionele gebeurtenis.

Echter hoeft men niet te wachten tot het te laat is. Goede reeds gemaakte afspraken maken tevens goede vrienden.

U kan derhalve eveneens preventief advies inwinnen over oa. de organisatie van een nieuw samengesteld gezin, estate planning, vaststelling / wijziging van vaderschap, schijnhuwelijken, …

 

 

Huur- en buurgeschillen

Goede buren en (ver)huurders, het is een zegen.

U doet er goed aan om uw huurcontract vooraf te laten nalezen door een advocaat. Deze kan u tevens vergezellen op de plaatsbeschrijving zodat vanaf het begin eerlijke afspraken worden gemaakt.

Ook wanneer er geschillen ontstaan, kan er samen met de partijen worden gezocht naar een minnelijke oplossing of kan de vrederechter worden ingeschakeld.

 

Ondernemingen in moeilijkheden en incasso

Ondervindt uw onderneming moeilijkheden?

Wanneer het achteruit gaat met uw onderneming is het raadzaam te gepasten tijde een advocaat te raadplegen om uw mogelijkheden te bekijken.

Mogelijk kan uw onderneming nog worden gered door een gerechtelijke reorganisatie. Is het echter al te laat staat u nog steeds de mogelijkheid open om zelf het faillissement aan te vragen. Hoewel het faillissement een negatieve en vaak emotionele bijklank heeft kan eveneens het omgekeerde waar worden. Vooruitzichten naar een nieuwe start kunnen worden gerealiseerd in samenwerking met de curator.

 

Wordt u geconfronteerd met een wanbetaler / onderneming in moeilijkheden?

 

Wanbetalers – Incasso:

De advocaat kan u helpen met het opstellen van een officiële aanmaning via een gerechtsdeurwaarder.

 

Wanneer een onderneming zich in staat van faillissement bevindt:

Sinds 1 april 2016 moeten schuldeisers verplicht hun aangifte van schuldvordering doen via het online systeem Regsol.

Let wel, deze aangifte dient te gebeuren uiterlijk 1 jaar na het opvallen van het faillissement.

Een advocaat is bekend met dit systeem en kan als gemachtigde de schuldvordering indienen. Ook in de verdere faillissementsprocedure kan u worden bijgestaan in onderhandelingen met de curator.

Voor alle uw andere bedrijfsgerelateerde zaken kan u terecht bij één van mijn collega’s bij ANTEIUS: https://anteius.be/